cropped-6e2629f51bb749fc812084098694ab8c.png


Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met het surfen en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord en bent u gebonden aan de volgende bepalingen en gebruikers voorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie bepalen van Love Fm en deze website.

De term “Love Fm” of “ons” of “we” verwijst naar de eigenaar van de website. De term “u” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruikers voorwaarden:

De inhoud van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, de prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden informatie op deze website voor enig specifiek doel. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal kan onnauwkeurigheden of fouten en wij uitdrukkelijk niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor eventuele onjuistheden of fouten.

Uw gebruik van informatie of het materiaal op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie die beschikbaar is via deze website aan uw specifieke eisen voldoen.

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uiterlijk en de foto’s. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met de verklaring betreffende het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken in deze website, die niet het eigendom van of niet gelicentieerd zijn aan de exploitant, zijn bevestigd op de website.

Niet-geautoriseerd gebruik van deze website kan tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn uitsluitend voor uw gemak en om nadere inlichtingen te verstrekken. Zij hoeven niet te betekenen dat we instemmen met de website(s). Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).

U mag een link maken naar deze website vanuit een andere website of document zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit een dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Europa.


Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe “Love Fm” gebruik maakt van en de informatie beschermt die je geeft “Love Fm” bij gebruik van deze website.

“Love Fm” dient ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Indien wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waardoor u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u er zeker van zijn dat het enkel zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacy statement.

“Love Fm” kan dit beleid van tijd tot tijd veranderen door het aanpassen van deze pagina. U dient daarom deze pagina van tijd tot tijd na te kijken om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf december 2023.

Wat verzamelen wij?

We kunnen volgende informatie verzamelen:

– Naam – Contact gegevens inclusief e-mailadres – Demografische gegevens, zoals postcode, voorkeuren en interesses

Wat we doen met de informatie die wij verzamelen?

Wij hebben deze informatie nodig om te begrijpen wat uw wensen zijn en u een betere dienstverlening te bieden, en met name om de volgende redenen:

Het intern bijhouden van informatie.

Wij kunnen gebruik maken van de informatie voor het verbeteren van onze producten en diensten.

We mogen periodiek promotionele e-mails sturen over ons, speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u wellicht interessant vindt met behulp van de e-mail adres dat u heeft opgegeven.

Wij kunnen gebruik maken van de informatie om de website aan te passen aan uw interesses.

Beveiliging

Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw informatie beveiligd is. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot deze informatie hebben we elektronische procedures voor het veilig stellen van de informatie die we online verzamelen.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Echter, zodra u gebruik hebt gemaakt van deze links verlaat u onze site en moet u weten dat we geen enkele controle over die andere website hebben. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en de privacy van de informatie die u verstrekt, terwijl u dergelijke sites bezoekt en sites die zich niet laten leiden door dit privacybeleid. Je moet voorzichtig zijn en kijken naar het privacybeleid dat van toepassing is op de desbetreffende website.

Controle van uw persoonlijke gegevens

We zullen uw gegevens niet verkopen, verspreiden of uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wij uw toestemming hebben of dit wettelijk verplicht is om dat te doen. Wij kunnen gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om u informatie te sturen over Love Fm waarvan wij denken dat u deze informatie interessant zou kunnen vinden.

U mag op uw verzoek nadere gegevens opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bezitten in het kader van de wet. Een kleine vergoeding zal door u hiervoor worden betaald. Als u graag deze informatie ontvangt kunt ons een e-mail sturen.

Als u denkt dat de informatie die wij over u verzamelde onjuist of onvolledig is, gelieve ons zo spoedig mogelijk te verwittigen via e-mail. We zullen zo snel mogelijk de informatie aanpassen die onjuist blijkt te zijn.

Disclaimer

De informatie op deze website heeft informatieve doeleinden. De informatie wordt geleverd door “Love Fm” en terwijl we proberen om de informatie up-to-date en correct te houden, doen wij geen bindende uitspraken of enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Het afgaan op deze informatie is dan ook strikt op eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of schade inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

U bent in staat om via deze site te linken naar andere websites die niet onder de controle van “Love Fm” vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het plaatsen van links impliceert niet noodzakelijkerwijze een aanbeveling.

Er wordt alles aan gedaan aan de goede werking van deze site en om de website online te houden. Maar, “Love Fm” neemt geen verantwoordelijkheid voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de website tijdelijk niet beschikbaar is wegens technische problemen.

Bedrijfsgegevens

BTW-nummer

🇧🇪 BE 0423.426.774

Bedrijfsnummer

🇧🇪 0423.426.774
Auteursrecht en naburige rechten
socan2